Genetic programming : on the programming of computers by means of natural selection

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John R Koza

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0262111705

Ký hiệu phân loại: 006.3 Artificial intelligence

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press, 1992.

Mô tả vật lý: xiv, 819 p. : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 71712

Includes bibliographical references (p. [791]-804) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH