Fundamentals of financial management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James C Van Horne, John Martin Wachowicz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0273713630

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Financial Times/Prentice Hall, 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 73415

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH