Web 2.0 Architectures

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James Governor, Dion Hinchcliffe, Duane Nickull

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0596514433

Ký hiệu phân loại: 006.76 Programming

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media, Inc , 2009

Mô tả vật lý: xxi, 248 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 74103

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 006.760
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH