Emerging technologies and circuits [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Amara Amara, Marc Belleville, Thomas Ea

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9048193796

Ký hiệu phân loại: 621.3815 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science+Business Media B.V., 2010

Mô tả vật lý: 1 online resource (ix, 264 p.)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 74141

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH