Fit and female : the perfect fitness and nutrition game plan for your unique body type

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Geralyn Coopersmith

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471739030

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2006

Mô tả vật lý: x, 230 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 74182

Includes bibliographical references (p. 218) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH