NASM essentials of personal fitness training

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Micheal Clark, Scott Lucett, Brian G Sutton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 160831281X

ISBN-13: 978-1608312818

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Baltimore, MD : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2012.

Mô tả vật lý: xxiv, 624 p. : , col. ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 74474

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH