The Facts on File dictionary of mathematics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Daintith, Richard Rennie

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 081605651X

ISBN-10: 0816056528

Ký hiệu phân loại: 510.3 Mathematics

Thông tin xuất bản: New York : Facts on File , 2005

Mô tả vật lý: x, 262 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 75759

Includes bibliographical references (p. 262).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH