Inspired by technology, driven by pedagogy : a systemic approach to technology-based school innovations [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9264094437

Ký hiệu phân loại: 371.334 Data processing Computer science

Thông tin xuất bản: Paris : OECD, 2010.

Mô tả vật lý: 160 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 75928

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH