Symbolic-Numeric Computation [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dongming Wang, Lihong Zhi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3764379834

ISBN-10: 3764379839

Ký hiệu phân loại: 511.3 Mathematical logic (Symbolic logic)

Thông tin xuất bản: Basel : Birkhauser Verlag AG, 2007

Mô tả vật lý: viii, 394 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 76582

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH