Real world instrumentation with Python

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John M Hughes

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596809565

ISBN-13: 978-0596809560

Ký hiệu phân loại: 629.89 Computer control

Thông tin xuất bản: Sebstopol, CA : O'Reilly, 2011.

Mô tả vật lý: xxi, 595 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 77153

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH