Getting started with Netduino [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chris Walker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1449302459

ISBN-13: 978-1449302450

Ký hiệu phân loại: 621.381 Electronics

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media, 2012

Mô tả vật lý: 1 online resource (xii, 84 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 77322

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH