Encyclopedia of Modern Coral Reefs : Structure, Form and Process [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Hopley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9048126392

Ký hiệu phân loại: 578.778903 Organisms characteristic of specific kinds of environments

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science+Business Media B.V., 2011.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 77743

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH