The digital photography book : the step-by-step secrets for how to make your photos look like the pros'!

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Scott Kelby

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 032147404X

ISBN-10: 0321524764

ISBN-10: 0321617657

ISBN-13: 978-0321474049

ISBN-13: 978-0321524768

ISBN-13: 978-0321617651

Ký hiệu phân loại: 771 Techniques, procedures, apparatus, equipment, materials

Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Peachpit Press , 2007

Mô tả vật lý: 3 v. : , col. ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 77963

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH