Side by side . Book1 - Activity workbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bliss Bill, Graham Caronlyn, Steven J Molinsky

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0138116962

Ký hiệu phân loại: 428.3 Audio-lingual approach to expression (bilingual phrase books, “hear-speak")--English language

Thông tin xuất bản: London : Prentice - Hall, 1989

Mô tả vật lý: 140 tr. ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 782

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.300
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH