Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 51 kết quả
Solving the people puzzle : practical strategies for optimizing workforce performance
Tác giả: Gary English
Xuất bản: Amherst Mass: HRD Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Business across cultures : effective communication strategies
Tác giả: Laura M English, Sarah Lynn
Xuất bản: Reading Mass: Longman, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658
 
Business English
Tác giả: Mary Ellen Guffey, Carolyn M Seefer
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
English for foreign trade
Tác giả: Nguyễn Thành Lân, Lê Văn Tuyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  428.024382
 
English for presentations
Tác giả: Marion Grussendorf
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Business English
Tác giả: María Isabel Castro Cid, Enriqu Montes, Helg Schier, Merric Walter
Xuất bản: : , 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808
 
Oxford Business English Dictionary for Learners of English
Tác giả: Dilys Parkinson, Joseph Noble
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423
 
English for sales & purchasing : Express series
Tác giả: Lothar Gutjahr, Sean Mahoney
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02486588
 
Cambridge English for marketing
Tác giả: Nick Robinson
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.024658
 
Telephoning in English [sound recording]
Tác giả: B Jean Naterop, Rod Revell
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục