Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 598 kết quả (0.0156375 giây)
Human resource management [electronic resource] : theory and practice
Tác giả: John Bratton
: Palgrave, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.3
 
96 great interview questions to ask before you hire
Tác giả: Paul Falcone
New York: American Management Association, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.3
 
Workplace safety : a guide for small and midsized companies
Tác giả: Dan Hopwood
Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.3
 
Quản trị nhân sự
Tác giả: Nguyễn Hữu Thân
Hà Nội: Thống kê, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.3
 
Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Tác giả: Mai Bình Dương
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.3
 
Phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020
Tác giả: Võ Anh Linh
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.3
 
Phát triển nguồn nhân lực của các trường cao đẳng thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2020
Tác giả: Phan Thị Ngọc Loan
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.3
 
Nâng cao sự gắn bó của người lao động làm việc trong hệ thống ngân hàng thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Minh Sang
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.3
 
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn Văn Sơn
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.3
 
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện thoại Tây Thành phố
Tác giả: Phan Thanh Tấn
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục