Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 600 kết quả
Human resource management [electronic resource] : theory and practice
Tác giả: John Bratton, Jeffrey Gold
Xuất bản: : Palgrave, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
96 great interview questions to ask before you hire
Tác giả: Paul Falcone
Xuất bản: New York: American Management Association, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Workplace safety : a guide for small and midsized companies
Tác giả: Dan Hopwood, Steve Thompson
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Quản trị nhân sự
Tác giả: Nguyễn Hữu Thân
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3
 
Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Tác giả: Mai Bình Dương, Trần Anh Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020
Tác giả: Võ Anh Linh, Phạm Văn Tài
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Phát triển nguồn nhân lực của các trường cao đẳng thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2020
Tác giả: Phan Thị Ngọc Loan, Phan Ngọc Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Nâng cao sự gắn bó của người lao động làm việc trong hệ thống ngân hàng thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Minh Sang, Nguyễn Hải Quang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn Văn Sơn, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện thoại Tây Thành phố
Tác giả: Phan Thanh Tấn, Lê Kinh Vĩnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục