Separation and purification techniques in biotechnology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Frederick J Dechow

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0815511973

Ký hiệu phân loại: 660.2842 General topics in chemical engineering

Thông tin xuất bản: N.J : Noyes Publications, 1989

Mô tả vật lý: 490 tr. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 7826

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH