Inkscape : guide to a vector drawing program [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tavmjong Bah

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0132764172

Ký hiệu phân loại: 006.68 Programs

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2011.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xviii, 473 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 79061

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH