Call centers for dummies elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Real Bergevin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470678398

Ký hiệu phân loại: 658.812 Customer relations

Thông tin xuất bản: Ontario : J. Wiley & Sons Canada , 2010

Mô tả vật lý: xviii, 366 p. : , ill

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 79273

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH