Handbook of FPGA design security [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ted Huffmire

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9048191564

ISBN-13: 978-9048191567

ISBN-13: 978-9048191574

Ký hiệu phân loại: 621.395 Circuitry

Thông tin xuất bản: Dordrecht ; London : Springer, 2010.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xviii, 177 p.)

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 79448

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH