Advances in robotics research [electronic resource] : theory, implementation, application

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Torst Krogër, Friedrich M Wahl

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3642012132

ISBN-13: 978-3642012136

Ký hiệu phân loại: 629.892 Robots

Thông tin xuất bản: Braunschweig : Springer, 2009

Mô tả vật lý: xxi, 358

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 79758

Includes bibliographical references and inde
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH