Mastering the Fuji X100 [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Diechtierow

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 771.31 Specific makes of cameras that use film

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, CA : Sebastopol, CA : Rocky Nook ; Distributed by O'Reiley Media, 2012.

Mô tả vật lý: 1 online resource (viii, 183 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 79846

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH