Mastering digital nude photography [electronic resource] : the serious photographer's guide to high-quality digital nude photography

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Roderick Macdonald

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 778.921 Specific fields and special kinds of photography; cinematography and video production; related activities

Thông tin xuất bản: Boston : Thomson Course Technology, 2006

Mô tả vật lý: xxvi, 374 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 80027

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH