Adobe Photoshop CS6 [electronic resource] : classroom in a book.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brie Gyncild

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0133011631

ISBN-13: 978-0133011630

Ký hiệu phân loại: 006.68 Programs

Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Peachpit, 2012

Mô tả vật lý: 1 online resource (viii, 385 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 80054

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH