Functional foods and biotechnology

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Tác giả: Kalidas Shetty

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849375274

Ký hiệu phân loại: 664 Food technology

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC/Taylor & Francis, 2007

Mô tả vật lý: xvii, 650 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 80458

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH