Words and minds [electronic resource] : how we use language to think together

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Neil Mercer

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 302.2 Communication

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 2000.

Mô tả vật lý: xiii, 206 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 80504

Includes bibliographical references (p. [177]-202) and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH