Handbook of carcinogen testing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Harry A Milman, Elizabeth K Weisburger

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0815513569

Ký hiệu phân loại: 616.99 Tumors and miscellaneous communicable diseases

Thông tin xuất bản: Park Ridge, N.J., U.S.A. : Noyes Publications, 1994.

Mô tả vật lý: xlviii, 856 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 80592

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH