Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 188 kết quả
Analysis of Chemical Contaminants in Food
Tác giả: Claudio Medana, Claudio Medana
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
European Medical Journal Oncology
Tác giả:
Xuất bản: : European Medical Journal, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
Tác giả:
Xuất bản: : West Asia Organization for Cancer Prevention, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Oncological Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : Turkiye Klinikleri, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
BMC Cancer
Tác giả:
Xuất bản: : BMC, 2003
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Chinese Journal of Cancer
Tác giả:
Xuất bản: : BMC, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Handbook of carcinogen testing
Tác giả: Harry A Milman, Elizabeth K Weisburger
Xuất bản: Park Ridge NJ USA: Noyes Publications, 1994
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.99
 
Carcinogenic and anticarcinogenic food components
Tác giả: Wanda Baer-Dubowska, Agnieszka Bartoszek, Danuta Malejka-Giganti
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.99
 
Canadian Oncology Nursing Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Pappin Communications, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Asian Pacific Journal of Cancer Care
Tác giả:
Xuất bản: : West Asia Organization for Cancer Prevention, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục