Carcinogenic and anticarcinogenic food components

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Wanda Baer-Dubowska, Agnieszka Bartoszek, Danuta Malejka-Giganti

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849320968

Ký hiệu phân loại: 616.99 Tumors and miscellaneous communicable diseases

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Taylor & Francis, 2006.

Mô tả vật lý: 393 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 80920

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH