Food analysis laboratory manual

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: S. Suzanne Nielsen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1441914625

ISBN-13: 978-1441914620

Ký hiệu phân loại: 664.07 Tests, analyses, quality controls

Thông tin xuất bản: New York ; London : Springer, 2010

Mô tả vật lý: ix, 177 p. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 80749

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH