Handbook of poisonous and injurious plants

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael J Balick, Kenneth F Lampe, Lewis Nelson, Richard D Shih

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0387312684

Ký hiệu phân loại: 615.9 Toxicology

Thông tin xuất bản: New York : New York Botanical Garden : Springer, 2007.

Mô tả vật lý: xviii, 340 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 80764

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH