Food analysis [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: S. Suzanne Nielsen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1441914781

Ký hiệu phân loại: 664.07 Tests, analyses, quality controls

Thông tin xuất bản: New York, N.Y. ; Dordrecht : Springer, 2010

Mô tả vật lý: xiv, 602 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 80833

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH