Encapsulation technologies for active food ingredients and food processing [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vikto Nedović, Nicolaas Jan Zuidam

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1441910085

Ký hiệu phân loại: 664.024 Manufacturing processes

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2010

Mô tả vật lý: x, 400 p. : , ill

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 81130

Includes bibliographical references and index
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH