Developing Tactics for Listening

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jack C Richards

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0194384551

Ký hiệu phân loại: 428.3 Audio-lingual approach to expression (bilingual phrase books, “hear-speak")--English language

Thông tin xuất bản: USA : Oxford University Press, 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 85231

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH