American science fiction film and television [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lincoln Geraghty

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1845207955

ISBN-10: 1845207963

ISBN-13: 978-1845207953

ISBN-13: 978-1845207960

Ký hiệu phân loại: 791.43 Motion pictures

Thông tin xuất bản: New York : Berg, 2009

Mô tả vật lý: vii, 156 p.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 86344

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH