Mars

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ben Bova

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0553078925

ISBN-10: 0553083309

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Bantam Books, 1992

Mô tả vật lý: 502 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86588

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH