Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 3492 kết quả
American Homes
Tác giả: Ryan Ridge
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  818.6
 
A Heart Beating Hard
Tác giả: Lauren Foss Goodman
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
In the heart of darkness
Tác giả: Eric Flint, David Drake
Xuất bản: Riverdale NY New York: Baen Dist by Simon Schuster, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Children of the night
Tác giả: Dan Simmons
Xuất bản: New York: Bamta Doubleday, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The ultimate wave
Tác giả: Terry Denton
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5994
 
The best of Isaac Asimov's science fiction magazine
Tác giả: Gardner R Dozois
Xuất bản: New York: Ace Books, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Blood red
Tác giả: Sharon Page
Xuất bản: New York: AphrodisiaKensington Pub Corp, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
First to fight
Tác giả: David Sherman, Dan Cragg
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
A multitude of monsters
Tác giả: Craig Shaw Gardner
Xuất bản: New York: Ace Fantasy Books, 1986
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Lifehouse
Tác giả: Spider Robinson
Xuất bản: Riverdale NY New York: Baen Distributed by Simon Schuster, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục