The Routledge dictionary of historical slang [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eric Partridge, Jacqueline Simpson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0203380963

Ký hiệu phân loại: 427.09 Modern nongeographic variations

Thông tin xuất bản: London : Routledge and Kegan Paul, 1973.

Mô tả vật lý: 1 online resource (1065 p. )

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 86660

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH