Alternative treatment for cancer

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Harry Hong Sang Fong, Ping-Chung Leung

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9812709295

ISBN-10: 9812709290

Ký hiệu phân loại: 616.99 Tumors and miscellaneous communicable diseases

Thông tin xuất bản: Hackensack, NJ : World Scientific, 2007

Mô tả vật lý: xx, 363 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 87178

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH