The power of myth

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joseph Campbell, Betty S Flowers, Bill D Moyers

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0385418868

Ký hiệu phân loại: 291.1 Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology

Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : Anchor Books, 1991.

Mô tả vật lý: xx, 293 p. ; 21 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 87320

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH