Word parts dictionary : standard and reverse listings of prefixes, suffixes, roots and combining forms

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Sheehan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0786408197

Ký hiệu phân loại: 423 Dictionaries of standard English

Thông tin xuất bản: Jefferson, N.C. : McFarland , 2000

Mô tả vật lý: vii, 227 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 87872

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH