Engineering properties of foods

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ashim K Datta, M. A Rao, S. S. H Rizvi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824753283

Ký hiệu phân loại: 664.07 Tests, analyses, quality controls

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Taylor & Francis/CRC Press, 2005

Mô tả vật lý: xxi, 738 p. : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 88199

Includes bibliographical references and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH