Counterattack [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: W. E. B Griffin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1436218373

ISBN-10: 1436218403

ISBN-13: 978-1436218375

ISBN-13: 978-1436218405

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Jove Books, 1990.

Mô tả vật lý: 502 p. ; , 18 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 91402

From the surprise attack on Pearl Harbor to America's first bold counterstrike against the Japanese on the beaches of Guadalcanal, this compelling novel takes readers to the front lines of victory and defeat.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH