Legal English Practice excercises. Book 1 = Bài tập tiếng Anh pháp lý- Tập 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Bích Thủy

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 428.02434 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2013

Mô tả vật lý: 181tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 92102

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15F
Sai Gon Campus
4I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.024
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH