The complete idiot's guide to fitness

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Annette Tȧnnande Bank, Claire Walter

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0028636589

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Alpha Books, 2000

Mô tả vật lý: xix, 388 p. : , ill. ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 92570

Includes bibliographical references (p. [355]-358) and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH