Process control : modeling, design, and simulation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: B. Wayne Bequette

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0133536408

Ký hiệu phân loại: 670.427 Mechanization and automation of factory operations

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall PTR, 2003

Mô tả vật lý: xxix, 769 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 92632

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH