What a life! : stories of amazing people

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Milada Broukal

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0130939811

ISBN-10: 0201619989

Ký hiệu phân loại: 428.6 Reader (Training college students in reading,readers for new literates, readers for people whose native language is different from the language of the reader --English language

Thông tin xuất bản: White Plains, N.Y. : Longman, 2001

Mô tả vật lý: 128p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 92654

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH