Principles of fermentation technology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen J Hall, Peter F Stanbury, Allan Whitaker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0080361315

ISBN-10: 0080361323

ISBN-10: 0750645016

Ký hiệu phân loại: 664.024 Manufacturing processes

Thông tin xuất bản: Oxford : Pergamon , 1995

Mô tả vật lý: XVIII, 357 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 92847

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH