The elements of international English style : a guide to writing correspondence, reports, technical documents, and internet pages for a global audience

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Edmond H Weiss

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0765615711

Ký hiệu phân loại: 808 Rhetoric and collections of literary texts from more than two literatures

Thông tin xuất bản: Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe , 2005

Mô tả vật lý: xvii, 162 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 92896

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH