Simply a great manager : the 15 fundamentals of being a successful manager

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Hoyle, Peter Newman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1904879764

ISBN-13: 978-1904879763

Ký hiệu phân loại: 658.409 Personal aspects of executive management

Thông tin xuất bản: London : Mashall Cavendish, 2008.

Mô tả vật lý: xiv, 177 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93150

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH